26.9.2008

Lehdistötiedote: Longinojan kunnostukset tuottaneet tulosta

Taimenen luontainen lisääntyminen onnistui jo neljäntenä vuonna peräkkäin Vantaanjoen kunnostetussa sivupurossa, Longinojassa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tällä viikolla tekemissä sähkökoekalastuksissa poikasmäärät olivat suurempia kuin koskaan aikaisemmin.

Longinoja soveltuu mainiosti taimenen poikastuotantoon. Sen lähdeperäinen vesi on viileää ja siellä viihtyy myös taimenen poikasille tärkeitä ravintoeläimiä, kuten purokatkoja ja kymmenpiikkejä. Merestä nousevien emotaimenten on helppo saavuttaa vesistön alajuoksulla sijaitseva puro. Vuonna 1999 tehdyn kotiutusistutuksen jälkeen Longinojaan ei ole istutettu taimenta ja tällä hetkellä yli 80% poikasista on Longinojassa syntyneitä luonnonpoikasia. Luonnonpoikasten lisäksi puron alaosissa elää myös muualle Vantaanjokeen istutettuja taimenen poikasia, joita puro vetää puoleensa.

Kunnostuksissa ovat kunnostautuneet erityisesti Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseuran (SKES) nuoret, jotka talkoovoimin ovat jo useana vuonna kantaneet kiviä ja soraa puroon taimenen kutupaikoiksi ja poikasten suojaksi. Yhteistyössä ovat olleet mukana myös Helsingin kaupunki ja Uudenmaan ympäristökeskus. Vuonna 2006 puroa kunnostettiin oikein urakalla. Uudenmaan ympäristökeskus teki konevoimalla järeämmän kunnostuksen puron alajuoksulle SKES:in talkootöiden lisäksi. Talkoot jatkuvat tänäkin vuonna.

Kalastuslain nojalla alamittaiset poikaset sekä kutemaan nousseet emokalat ovat rauhoitettuja.

Lähde: Rktl / Ari Saura

Ei kommentteja:

Suositut tekstit